Yükleniyor...

Çanakkale Muharebelerinin Ardından 

Çanakkale Savaşları, Türk ordusunun I. Dünya Savaşı'nda muharebe ettiği cephelerden zafer kazandığı tek cephedir. İngiliz-Fransız birleşik ordusuna karşı Çanakkale'de verilen mücadele ve kazanılan zafer, dört yıllık savaşın Türk ordusu açısından yüz akıdır. İngilizler kendi orduları Gelibolu sahillerine ayak bastığında Türk askerlerinin silahını atarak kaçacağına inanıyorlardı. Onlara bu inancı iki yıl önce Türk ordusunun Balkan Savaşı'nda aldığı utanç verici mağlubiyet vermekteydi. Ancak Balkan Savaşı'nda alınan ağır yenilgi Türk ordusunu tam aksi bir şekilde motive etmişti. Türk askeri, Çanakkale Savaşları'nı Balkan utancının ve ordunun alnına sürülen kara lekenin temizlenmesi için bir fırsat olarak görmüştü. Savaş esnasında gerek savunmada gerek hücumda Türk askeri ölümü hiçe sayarak muharebe etmiştir. Dar bir alanda, düşmanla yer yer birkaç metre mesafelik siperlerde aylar boyunca yapılan muharebelerde Türk askerinin gösterdiği sebat ve kahramanlık Çanakkale Savaşlarının menkıbelerini oluşturmuştur.

Çanakkale'de bir zafer kazanılmıştır ancak bu zafer pek pahalıya mal olmuştur. 8,5 ay boyunca cepheye 500 bin asker gönderildi. Bu askerlerden cephede vurularak veya hastanelerde tedavi görürken şehit olanların sayısı 105 bindir. Yaralı ve hasta olanlarla beraber Çanakkale Savaşlarında Türk ordusunun zayiatı 250 bini bulmuştur. Bu sayı mevcut ordunun üçte biriydi. İngiliz-Fransız birleşik ordusunun kayıpları da hemen hemen aynıdır.

Çanakkale Zaferi'nin bizim için asıl kazancı, ordu ve millet üzerindeki ezikliği, manevi çöküntüyü gidererek yeniden özgüven kazanılmasına vesile oluşudur. Çanakkale'de kendine güvenerek, inanç ve azimle gayret göstermenin, eksiklikleri yoklukları bahane etmeksizin elde bulunanla yetinerek özveriyle, fedakârca mücadele etmenin ruhu kazanılmıştır. Çanakkale'deki 250 bin şehit ve gazinin kanlarıyla yazdıkları destandan bize intikal eden en değerli kazanım ve paha biçilmez kutsal miras işte bu "Çanakkale Ruhu"dur.

 

Muzaffer Albayrak
Tarihçi - Yazar